Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstāde RAKSTU DARBI

Izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana

pirmdiena, 6. jūlijs

13:00

Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu izstāde RAKSTU DARBI

Raksts, jeb svešvārdā ornaments, ir katras kultūras neatņemama sastāvdaļa. /V.Celms/

Man iemāca, iemācos, daru, mācu citus. Lai zinātu, ir jāmāca un jāmācās.
Meln-Raksti, ap-Raksti, iz-Raksti, pie-Raksti, rakstu darbi keramikā, stiklā, tekstilā, metālā un citos materiālos būs skatāmi Latvijas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstādē „Rakstu darbi”.

Izstādes galvenā māksliniece Aiva Bumbure

 

Atrašanās vieta

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/