Tērpu kolekciju skates „Rakstu darbi" rezultāti

Zelta diploms:

Jūrmalas sākumskola „Atvase" kolekcijai  „Spicie Zīmulīši", skolotāja Rita Sirmā

Sudraba diploms:

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolekcijām „ Līgo" un

„Nāc līdzi", skolotāja Anita Matule

Bronzas diploms:

Majoru vidusskolas kolekcijai „Nepieradinātie raksti", skolotāja Inga Freiberga

Rīnūžu vidusskolas kolekcijai „Kā puķīte dārziņā", skolotāja Sofija Kalniņa

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/