Teātra sporta turnīru izvērtējums, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

(Titulattēla foto: Ģirts Donerblics)

Noslēgušās teātra sporta skates reģionos, nospēlēts 16. Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta finālturnīrs “Roze, lido” mājīgajā un viesmīlīgajā Bauskas bērnu un jauniešu centrā. Liels paldies Bauskas novada domes priekšsēdētājam R. Ābelniekam par atbalstu pasākuma sarīkošanā, direktorei Benitai Svareniecei, direktores vietniecei Veronikai Puķei, Bauskas bērnu un jauniešu centra teātra sporta trenerei Valdai Karnītei un viņas audzēkņiem par uzņemšanos vadīt valsts turnīra saspēles.

(Foto: Ģirts Donerblics)

Paldies par atbalstu un ieguldījumu visiem reģionālo turnīru koordinatoriem - Inesei Zīlei Madonā, Mārim Lukjanovam Rēzeknē , Vairai Kamarai Dundagā, Zanei Bēķei Ikšķilē, Valdai Karnītei Iecavā. Vērojot reģionālos un valsts turnīru, ir prieks par pedagogu ieguldījumu jauniešu saliedēšanā un sasniegumiem, veidojot atbildīgas un radošas personības. Teātra sporta spēlētāji bija arī turnīru saspēļu vadītāji, organizatori un dīdžeji.  Vidzemes koordinatores Inese Zīles audzēkņi bija valsts turnīra vadītāji un vadīs arī saspēles turnīrā Vērmanes darzā.

Priecājamies par jaunajiem, perspektīvajiem pedagogiem, kuri pirmoreiz piedalījās ar saviem audzēkņiem reģionālajos turnīros- Jaroslava Sirmais Hreškova, Ieva Rakova, Liene Zvaigzne, Kristaps Gēbelis, Guna Matveja un Gunta Ieva Dzelme, Amanda Siliņa.

(Foto: Ģirts Donerblics)

Noteikti slavējami par labu, lielisku darbu ir visi tie teātra sporta skolotāji, kuru komandas piedalījās reģionālajos turnīros. Gribas atzīmēt lielo darbu, kas paveikts, lai teātra sporta spēle notiktu, attīstītos. Visupirms tas ir skolotājs, teātra sporta treneris- no viņa prasmēm un no skolotājam iedalīto stundu skaita atkarīga kvalitāte.

Vērtēju 2015. gada teātra sporta turnīrus kā labi sagatavotus, visus spēlētājus un trenerus - uzteicamus, talantīgus, radošus, profesionālus, īstus savas nozares entuziastus.

XI Latvijas skolu jaunatmes dziesmu un deju svētku labāko teātra sporta komandu parādei Vērmanes dārzā izvirzītās komandas

Biedrības “Teātris un izglītība” valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/