Smieklu dienā – Anekdošu virpuļa fināls

Rīt, 1. aprīlī, plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē notiks stāstnieku konkursa “Anekdošu virpulis 2015” fināls, kura labākie dalībnieki pēc režisores ieceres tiks uzaicināti piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Folkloras kopu uzvarētāju koncertā "Gudru ņēmu padomiņu". Ieeja – bez maksas.

Jau vairāk nekā 15 gadus 1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notiek konkurss “Anekdošu virpulis”, kurā sacenšas bērni un jaunieši galvenokārt no Latvijas folkloras kopām, bet apmēram viena trešā daļa dalībnieku ir bērni, kuri nedarbojas folkloras kopās. Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnījuši bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” novadu pusfinālos. Šogad konkursam pieteikti 45 dalībnieki no Aglonas, Bauskas, Gramzdas, Grobiņas, Izvaltas, Jaunlutriņiem, Kokneses, Kuldīgas, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, Pūres, Rāmuļiem, Priekuļiem, Riebiņiem, Turlavas un Vārkavas.

Atbilstoši konkursa nolikumam (http://visc.gov.lv/intizglitiba/folklora.shtml) dalībnieki uzstājas grupās pa trīs līdz pieciem, sākot ar visjaunākajiem. Viņi pa kārtai stāsta vienu anekdoti, līdz katrs izstāstījis trīs vai vairāk anekdotes un žūrija ir gatava izteikt vērtējumu – kuri no stāstītājiem tiek nākamajā kārtā. Konkursā var iegūt Mazā, Lielā, Dižā vai Ekselentā smīdinātāja nosaukumu.

 Parasti konkursā tiek izstāstītas ap 300 – 550 anekdotes, no kurām gandrīz neviena neatkārtojas. Stāstīšana pēc iespējas tiek pietuvināta “dabīgai” stāstīšanai – teksti nav iepriekš saskaņoti, tiek vērtēta māka veiksmīgi atbildēt uz iepriekš stāstīto anekdoti un patiešām sasmīdināt klausītājus. Žūrija pievērš uzmanību arī jauno stāstnieku runas kvalitātei, neverbālo izteiksmes līdzekļu gaumīgam lietojumam, repertuāra bagātībai, anekdošu piemērotībai konkrētai vecuma grupai un stāstīšanas situācijai un prasmei veidot dialogu ar klausītājiem.

 Klausītājiem savukārt ir iespējams ne tikai veselīgi izsmieties, bet arī iepazīties ar mūsdienu bērnu un jauniešu aktuālo mutvārdu anekdošu repertuāru, tā tematiku, aktualitātēm un stāstīšanas tradīcijām.

 Konkursu rīko: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. Konkursu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds. Balvas fināla dalībniekiem dāvina: SIA „A.M.L.”, izstāžu komplekss “Rāmava”, “Nacionālais botāniskais dārzs” Salaspilī, biedrība “GORAĻ”, Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds, laikraksts „Latvijas Avīze”, Andris Tiļļa, Starpnozaru mākslas grupa „SERDE”, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, SIA “Metsa Forest Latvia” un SIA “Markol”.

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/