Noteikti Swedbank Svētku skolotāju stipendiju saņēmēji

Lai pateiktos bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem par viņu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīciju tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieldraugs Swedbank 50 skolotājiem ir piešķīris vienreizējas stipendijas, katru 500 eiro apmērā. Svētku skolotāji tika sveikti 16.septembrī Rīgā, Swedbank centrālajā ēkā, Balasta dambī 15, plkst.11.

Stipendiju saņemšanai skolotājus - koru, tautas deju kolektīvu, folkloras kopu, koklētāju ansambļu, pūtēju orķestru un citu kolektīvu vadītājus izvirzīja esošie un bijušie audzēkņi, audzēkņu ģimenes piederīgie, kolēģi, pašvaldības pārstāvji un citi Dziesmu un deju svētku tradīcijas novērtētāji. Svētku skolotāju stipendijām tika saņemti 745 pieteikumi no visas Latvijas. Visvairāk pieteikumu – 224 tika saņemti no Vidzemes reģiona, tam sekoja Rīga ar 199 pieteikumiem, Zemgale ar 136 pieteikumiem, Latgale ar 130 un Kurzeme ar 62.

Spriežot pēc saņemtajiem pieteikumiem, Rīgā populārākā Svētku skolotāja ir jauniešu deju kolektīva “Pērlīte” pedagoģe Marina Dumberga, par kuru saņemtas 44 vēstules. Savukārt 17 pieteikumi ir saņemti par Latgales reģiona Vaboles vidusskolas tautas deju kolektīva “Aisma” vadītāju Anitu Šalkovsku. No Zemgales vislielākais pieteikumu skaits (25 dažādi pieteikumi) saņemts par Jelgavas novada apvienotā kora „Asni” diriģenti Anitu Lieknu. Savukārt Kurzemē vislielāko pieteikumu skaitu (9 dažādus pieteikumus) saņēmusi kora “Laudate” vadītāja Regīna Laure. Visas šīs pedagoģes ir stipendiju saņēmēju vidū.

Stipendiju ieguvējus noteica interešu izglītības nozaru ekspertu un Swedbank pārstāvju veidota žūrija, kas vērtēja skolotāja devumu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā, jauniešu iesaistīšanā un izglītošanā tautas mākslas jomās, un ņēma vērā arī par skolotājiem iesūtītajos stāstos pausto mīlestību, cieņu un pateicību par skolotāju lielo emocionālo ietekmi.

Savukārt stipendiju saņēmēju skaitu katrā Latvijas reģionā (Kurzeme, Latgale, Rīga, Vidzeme, Zemgale) noteica Swedbank klienti, veicot karšu maksājumus katrā no reģioniem no maija līdz jūlijam. Lielāko stipendiju skaitu – 14 stipendijas - saņēma reģions, kurā klienti bija visaktīvākie norēķinos ar karti - Latgale, tai seko Zemgales skolotāji ar 12 stipendijām, Vidzeme -10, Kurzeme - 8, savukārt no Rīgas stipendijas saņems 6 skolotāji.

Vērts atzīmēt, ka Zemgale stipendiju saņēmēju skaita ziņā apsteidza Vidzemi, tikai pateicoties bankas klientiem Rīgā un Latgalē, kas izmantoja iespēju savu norēķinu aktivitāti attiecināt uz Zemgali, paši nebūdami šī reģiona iedzīvotāji ikdienā, bet gan „zemgalieši sirdī”.

„Lielākais izaicinājums žūrijai bija izvēle par labu 10 skolotājiem no Vidzemes, kur izvirzīto skolotāju skaits bija divreiz lielāks kā jebkurā citā reģionā - 103. No Vidzemes nāca arī lielākais Swedbank kampaņas „Maksājot ar karti, saki paldies Svētku skolotājiem!” atbalstītāju īpatsvars, kas liek domāt, ka Dziesmu un deju svētku tradīcijas Vidzemē ir visspēcīgākās”, uzskata Dace Antone, Swedbank finanšu centra „Valmiera” vadītāja, žūrijas komisijas locekle.

Swedbank Svētku skolotāju stipendijas iegūst sekojoši skolotāji:

Latgale:

Aija Daugele, Daugavpils, Daugavpils valsts ģimnāzijas deju kolektīvs "Leiļi"
Aija Vaičule, Dagdas novads, Andrupenes pamatskolas koris, folkloras kopa "Saiveņa"
Andrejs Usārs, Līvāni, Līvānu 1.vidusskolas deju kolektīvs "Silava"
Anita Šalkovska, Daugavpils novads, Vaboles vidusskolas tautas deju kolektīvs
Dace Parša, Ilūkstes novads, Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīvs „Ance”
Daina Erte, Preiļu novads, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra popgrupa "Lāsītes"
Gaida Ivanova, Preiļu novads, Preiļu 1. pamatskolas deju kolektīvs „Gaida”
Jānis Pavlovskis, Rēzekne, Rēzeknes 6. vidusskolas pūtēju orķestris
Linda Vītola, Balvu novads, Tilžu vidusskolas koris
Līga Kūliņa, Ilūkstes novads, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas deju kolektīvs „Dzirkstelīte”
Rita Vaišļa, Dagdas novads, Ezernieku vidusskolas deju kolektīvs „Ežezers”
Svetlana Bilinska, Rēzekne, Rēzeknes 1. vidusskolas koris
Valda Timule, Krāslavas novads, Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs „Pastaliņas”
Žanna Garbrēdere, Krāslavas novads, Krāslavas bērnu un jauniešu centra „Saulessvece” radošā darbnīca

Zemgale:

Aija Ruliete, Jēkabpils, deju kolektīvs „Pastalnieki”
Alda Skrastiņa, Jelgavas novads, Glūdas skolas deju kolektīvs „Rakari", Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” deju kolektīvs „Vēja zirdziņš”
Anita Liekna, Jelgavas novads, Jelgavas novada apvienotais koris „Asni”
Arta Jurgenovska, Jelgava, Jelgavas 4. vidusskolas koris „Spīgo studija”
Baiba Ķestere, Jelgavas novads, Aizupes pamatskolas deju kolektīvs
Inita Kalniņa, Neretas novads, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas deju kolektīvs
Lana Ķirse, Viesītes novads, Viesītes novada Mūzikas un mākslas skolas deju kolektīvs „Danceri”
Madlēna Bratkus, Jelgava, Jelgavas Bērnu un jauniešu centra „Junda” deju kolektīvs „Junda”
Sandra Bondare, Jēkabpils, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas koris "Ritums"
Skaidrīte Pugača, Jēkabpils, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas meiteņu koris „Skanda”
Zaiga Jēgere, Vecumnieku novads, Misas vidusskolas 5.-12.klašu kora un zēnu kora vadītāja
Zina Pomjalova, Viesītes novads, Viesītes vidusskolas koris

Vidzeme:

Aija Vidovska, Mazsalaca, jauniešu deju kopa „Magone”, Mazsalacas vidusskolas deju kolektīvs „Ķipari”
Antra Grīnberga, Ērgļi, Vecpiebalga, Ērgļu vidusskolas deju kolektīvs, Vecpiebalgas jauniešu deju kolektīvs "Slātaviņa"
Daiga Tipāne, Gulbenes novads, Gulbenes vidusskolas deju kolektīvs „Spārītes”
Gvido Brenčevs, Rūjiena, Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestris
Ija Voiniča, Madonas novads, Madonas Valsts ģimnāzijas jauktais koris
Indra Ozoliņa, Sigulda, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Vizbulīte"
Jānis Matisons, Gulbenes novads, Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņabērni” deju kolektīvs
Linda Ivanova, Ikšķile, Ikšķiles vidusskolas koris
Maira Līduma, Ikšķile, Ikšķiles vidusskolas koris
Sarmīte Plūme, Koknese, Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas deju kolektīvs „Kāre”

Kurzeme:

Andris Mockus, Liepāja, Liepājas J.Raiņa 6.vidusskolas 5. - 9. klašu koris
Dace Treinovska, Dundaga, Dundagas kultūras pils deju kolektīvs „Dun-dang”
Daina Jaunzeme, Aizpute, Dzērves pamatskolas 1. - 4.klašu un 5. - 9.klašu tautas deju kolektīvi
Dina Bičule, Talsi, Talsu BJC, Talsu pamatskolas un Valdemārpils vidusskolas apvienotais zēnu koris, Talsu pamatskolas koris „Gaismiņas”
Inese Ozoliņa, Roja, Rojas Mūzikas un mākslas skolas koris „Roja”
Lāsma Jūrmale, Aizpute, Dzērves pamatskolas 1. - 4.klašu un 5. - 9.klašu tautas deju kolektīvi
Lita Freimane, Talsi, Talsu Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs „Delveri”
Regīna Laure, Ventspils, Ventspils 4. vidusskolas koris „Laudate”

Rīga:

Dagnija Martinsone, Beļģija, Briseles latviešu dejotāji (1.-4. klašu grupa)
Diāna Gorska, deju kolektīvs „Pērlīte”
Ilona Pakalna, Āgenskalna sākumskolas 5. - 6. klašu koris
Indra Filipsone, jauniešu deju ansamblis „Bitīte”, Kultūras pils "Ziemeļblāzma" vidējās paaudzes deju grupa "Auda"
Liene Gailāne, Rīgas 84. vidusskolas deju kolektīvs „Saulīte”
Marina Dumberga, deju kolektīvs „Pērlīte”

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/