Noslēgusies vokālā mūzikas konkursa „Balsis 2015” 2. kārta vēsturiskajos novados

Darbi dara garā stipru,

Dziesma dara dvēseli cēlu.

(Jānis Rainis)

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, konkursi vēsturiskajos novados bija kā brīnišķīgi pavasara ieskandēšanas svētki.

Paldies visiem vokālo ansambļu dziedātājiem un skolotājiem par paveikto darbu, gatavojoties konkursam.

Vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015” kopā piedalījās 123 vokālie ansambļi ar 1 250 dalībniekiem un bija pārstāvētas visas vecuma grupas: jaunākā (1.- 4. klase) – 37 vokālie ansambļi; vidējā (5.-9. klase) – 58 vokālie ansambļi un vecākā (10.-12. klase) – 28 vokālie ansambļi. A grupā – 94 vokālie ansambļi, bet B grupā – 29.

(Limbažu BJC vokālā grupa „Pogas”, vadītāja Dace Robule; Foto - Lāsma Dene)

Dalībnieki – kolektīvi kopā ieguva divdesmit trīs augstākās pakāpes, piecdesmit vienu I pakāpi, trīsdesmit deviņas II pakāpes, sešas III pakāpes, kas ir labs kvalitatīvais rādītājs paveiktajam darbam.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2015” 2. kārtas vēsturiskajos novados skašu statistika

Izsaku pateicību dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par ieguldījumu muzikālajā izaugsmē.

Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu fināla konkursam „Balsis 2015” 2015. gada 9. maijā, Rīgas bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” – izvirzīti 23 kolektīvi, kuri saņēmuši Augstākās pakāpes vērtējumu 2. kārtas konkursos vēsturiskajos novados.

Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2015" fināla konkursam Rīgā izvirzītie dalībnieki

projekta vadītāja Antra Strikaite

 

 

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/