Patriotisms

Bērni un jaunieši ir mūsu tautas vērtība, bez kuras valsts pastāvēšanai nav jēgas.

Tradīcijas var pārmantot, tikai rūpīgi tās kopjot, un dziesmu un deju svētku tradīcija ir viena no skaistākajām, kāda mūsu valstij ir.

Kora dziesma, kopīga deja un Dziesmu un deju svētki ir Latvijas kultūras un mūsu valsts nacionālās pašapziņas mugurkauls.

Arī ceļš uz Latvijas valstiskumu  un patriotismu 19.gadsimtā sākās ar šiem svētkiem.

Patriotisms nav tikai valsts karoga izkāršana svētkos vai himnas līdzi dziedāšana pēc skaistas uzvaras hokeja spēlē.

Esot svešumā, sirdī degt par Latviju un ilgoties pēc mājām, ir patriotisms.

Arī palikt un strādāt Latvijā ir patriotisms.

Godīgi maksāt nodokļus, cienīt savu valsti un palīdzēt tai augt ir patriotisms.

Katram no mums tas nozīmē ko citu, bet, protams, savas dzimtenes mīlestība un patriotisms Latvijā visspilgtāk izpaužas tieši dziesmā – tā ar mums bijusi gan grūtos laikos, gan priekā. Dziedot strādājam, dziedot cīnāmies, dziedot svinam!

Latvijas dzelzceļš kā viens no lielākajiem uzņēmumiem valstī, šādu nozīmīgu kultūras notikumu atbalstu uzskata par savu patriotisku pienākumu, un mēs esam lepni, ka varam būt daļa no dziesmu un deju svētku tradīcijas.

Visa lielā Latvijas dzelzceļnieku saime ļoti lepojas ar jums, mīļie jaunie dziedātāji un dejotāji. Ar patiesu prieku atbalstām šos Svētkus un katru no jums!

Lai skanīgas balsis un raits deju solis!

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/