Ārvalstis

Šogad Svētkos gaidām ciemos bērnu un jauniešu mākslinieciskos kolektīvus no latviešu diasporas. Skates jau aiz muguras, tāpēc tagad var mazliet uzelpot un ar prieku gatavoties lielajam notikumam jūlijā. Pavisam Rīgā ieradīsies 11 bērnu un jauniešu latviešu diasporas kolektīvu, lai kopā ar mums piedzīvotu Svētku burvību. Kamēr vēl, dziedot un dejojot, esam šīs vasaras neaizmirstamākā notikuma gaidās, pamazām iepazīsim mūsu draugus ārvalstīs, jo arī viņi ir neatņemama Svētku sastāvdaļa - vērtība, kas parāda, ka mēs neaizmirstam savas tradīcijas un piekopjam tās, lai arī kurā pasaules malā mēs atrastos.

AUSTRĀLIJA

Mēs esam trīs latviešu jaunieši no Melburnas, Austrālijā - Fins, Ronans un Kaija. Mūsu dziedāšanas skolotāja ir Jolanta Lārmane. Cītīgi gatavojamies dziedāt kopkorī Svētku Noslēguma koncertā jau kopš pagājušā gada. Mēs sestdienās apmeklējam Latviešu skolu "Daugava" un Melburnas latviešu vidusskolu, kur dziedam skolu koros. Papildus tam mums intensīvi mēģinājumi notiek arī katru svētdienas vakaru Jolantas mājās, kur cītīgi apgūstam visas Noslēguma koncerta dziesmas. Mēģinājumos mums ļoti palīdz Svētku modelēšanas koncerta ieraksti no Latvijas. Noklausāmies, tad iemācāmies pēc notīm, pašās beigās fonā uzliekam ierakstu un tad dziedam savas balsis līdzi "virtuālajam korim". Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums tiek dota šāda iespēja piedalīties Dziesmu svētkos Latvijā. Tas būs pirmo reizi, kad Austrālijas latviešu jaunieši kaut ko tādu darīs. Prieks un sajūsma ir liela. Uz sadziedāšanu Latvijā!

BEĻĢIJA

Mazie Briseles latviešu dejotāji savu pirmo deju nodejoja 2010.gada 18. novembra koncertā. Šogad ir piektais gads, kopš šie dzīvespriecīgie, azartiskie, humora pilnie, atbildīgie un arī draiskie bērni mācās latviešu dejas. Šo 5 gadu laikā pulciņa mīļākās un visvairāk dejotās ir horeogrāfes Artas Melnalksnes dejas,  jo viņas bērnišķīgais, sirsnīgais, brīnumu un piedzīvojumu pilnais skatījums uz pasauli ir saprotams un raksturīgs arī mazajiem Briseles latviešu dejotājiem. Bērnu deju kolektīva izveidotāja un vadītāja ir Dagnija Martinsone, kas ikdienas mēģinājumos dalās savā dejas mīlestībā un zināšanās, lai Briselē latviskās vērtības un kultūra bērniem saglabātos. Mazie Briseles latviešu dejotāji ir vecumā no 4 līdz 14 gadiem: pirmsskolas grupa, 1.-4.kl. grupa un jauniešu grupa.

ĪRIJA

Mūsu deju kopa "Sauleszaķēns" tapusi Portlaoise latviešu svētdienas skoliņā,kas atrodas 80 kilometru attālumā no Īrijas galvaspilsētas Dublinas. Bērni dejo jau otro gadu. "Sauleszaķēna" vadītājas ir Kristīne Ābrama un Inita Danne. Deju kopai svārki tika austi Latvijā, Saldus darbnicā, un mums ir Saldus novada tautastērpi. Mūsu vecāki ir ļoti pretimnākoši un tiek atbalstīts katrs pasākums kurā bērni uzstājas, jo tas šeit Īrija ir liels gods un lepnums, proti, parādīt, no kuras valsts mēs esam nākuši.

Dublinas bērnu deju kopa "Dzirnaviņas" dejo trešo sezonu. Bērniem deju soļus māca Solveiga Slaidiņa un Digna Miščenko. Bērniem ir arī sava krustmāmiņa - žurnāliste Sandra Bondarevska, kura palīdzēja izdomāt deju kopai nosaukumu. Savukārt Īrijā dzivojošā māksliniece Santa Siliņa ir "Dzirnaviņu" karoga idejas autore. Pateicoties vecākiem, esam tikuši pie Latgales novada tautas tērpiem, kā arī par vecāku līdzekļiem iegādātas lidojuma biļetes uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, segtas karoga izmaksas un tiek domāts par mēģinājuma tērpiem. Lai varētu piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos esam apvienojušies ar deju kopas "Sauleszaķēns" dejotājiem. Pateicoties Cēsu novada priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam, dzīvosim kopā ar Cēsu novada dejotājiem. Ar nepacietību gaidām vasaru, lai no 6. - 12. jūlijam būtu dzimtenē un varētu sadejot kopā ar Latvijas dejotājiem.

UZ TIKŠANOS SVĒTKOS!

"Sienāzītis" darbu uzsāka 2010. gada 3. septembrī. Kolektīvs ir piedalījās daudzos Īrijas organizētajos pasākumos. 2012. gadā kolektīvs piedalījās Brocēnu novada 20 gadu jubilejā. 2014. gadā kolektīvs piedalījās XIV Dziesmu un deju svētkos Kanādā, kur vadītājas Olitas Lagzdiņas deja “Mārīte” tautisko deju kolektīva “Sienāzītis” izpildījumā ieguva 1. vietu kategorijā bērniem līdz 16 gadu vecumam, arī deja “Miega Vilcieniņš” ieguva skatītāju balvu. 2015. gada kolektīvs piedalījās deju skatēs Latvijā, lai cīnītos par dalību tautas deju lielkoncertā "Līdz varavīksnei tikt". 

Paldies Latviijai par jauko iespēju bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas!

Mūsu deju kolektīvs "Taurenītis" Anitas Šuplinskas vadībā darbojas jau 3 gadus, rudenī atzīmēsim kolektīva ceturto gadiņu. Mūsu kolektīva skolotājas - Anita un Agnija Šuplinskas jau pirmajā mēģinājumā lika mums saprast, ka darbs būs smags un atbildīgs, lai mūsu bērni varētu sasniegt augstāko mērķi - Dziesmu un deju svētkus Latvijā. Katrs mēģinājums bija un ir ne tikai vienkārša mācība par deju soli, bet skolotājas prot iemācīt mūsu bērniem mīlestību uz deju un uz mūsu mazās un sirdij tuvās Latvijas kultūru un tradīcijām.
Ļoti ciešs kontakts ir izveidojies ar divām brīnišķīgām skolotājām Latvijā – bērnu deju kolektīva “Vēja zirdziņš” māksliniecisko vadītāju Aldu Skrastiņu un repetitori Gunu Truškāni. Mums bija liels prieks, nu, jau otro reizi satikties ar viņām Limerikā un sagatavoties Dziesmu un deju svētkiem. Paldies viņām par sadarbību un atvēlēto laiku.

Ar patiesu cieņu
bērnu deju kolektīva "Taurenītis" vecāku padomes priekšsēdētāja Daina Škurova

Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ)mūzikas studijas/skolas”Mazais letiņš” un latviešu apvienotā bērnu kora Īrijā “LABKĪ” dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja ir  Ingūna Grietiņa. Ingūna Grietiņa ir aicinājusi kopā Dublinas un tās apkārtnē dzīvojošos dziedošos  un muzicējošos bērnus astoņu gadu garumā, ar lieliem panākumiem vadījusi un attīstījusi grupu “Mazais Letiņš”, izveidojusi to par Mūzikas studiju/skolu ar vairākām klasēm, 2014. gadā sadarbībā ar latviešu skolām Īrijā izveidojusi Latviešu apvienoto bērnu kori Īrijā (LABKĪ). Abos kolektīvos kopā strādā 7 pedagogi: Rasa Stonkus, Zane Lamberte, Vineta un Evita Makšus, Signis Jaunzems, Laura Didze un Zane Kažotniece.

Koncertēšana kopā ar grupu “Čikāgas Piecīši” Dublinā, 2008. gada pavasarī , kļuva par mūzikas studijas dzimšanas dienu. Savu svētību grupas nosaukumam un jaunajiem dziedātājiem  deva krusttēvs Alberts Legzdiņš, jo grupas nosaukumā un sauklī  skolotāja, bērni un vecāki vēlējās izmantot pirmo iemācīto dziesmu – himnu “Mazais letiņš” , tā arī notika. Pirmajam  koncertam sekoja daudz dažādi pasākumi. Piedalīšanās XII Dziesmu Svētkos Kanāda 2009. gadā; Piedalīšanās Londonas Latviešu skolas 60 gadu jubilejā 2010. gadā, Uzstāsanās Irijas prezidentei un grupas patstāvigais koncerts 2010. gadā;Piedalīšanās Īrijas skolēnu dziesmu svētkos 2011. gadā.  Koncertēšana kopā ar krustvecākiem, grupu “Čikāgas Piecīsi”, viņu 50 gadu jubilejas koncertā Latvijā Nacionālajā teātrī 2011. gadā; Sadraudzības koncerts ar Briseles latviešu skolu par godu 5 gadu jubilejai. Piedalīšanās, koncertēšana Pirmajos, Otrajos un Trešajos Latviešu  Kultūras svētkos Īrijā, regulāra koncertēšana Īrijas valsts nozīmīgos pasākumos, ikgadēja uzstāšanās ar svētku programmu Latvijas valsts svētkos un citos multikulturālos pasākumos Īrijā.

Ir milzīgs prieks, ka pateicoties mūsu mīļās vadītājas, Ingunas Grietiņas, idejai un darba spējām, sadarbībā ar Latvijas instancēm, ne tikai Īrijas bērniem, bet arī visas latviešu diasporas pasaulē bērniem un jauniešiem pirmo reizi ir iespēja piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Mums būs liels gandarījums 28 dziedātāju sastāvā piedalīties Dziesmu svētkos un pirmo reizi dziedāt Mežaparka Lielajā estrādē. Ļoti centīgi tam gatavojamies un ar nepacietību un saviļņojumu gaidām to mirkli, kad varēsim sadziedāties kopā ar vēl 10 000 latviešu bērniem un jauniešiem no Latvijas un pasaules.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Ilze Barkus,
LBĪ izglītības nodaļas vadītāja vietniece
Video: Imants Miezis

 

LUKSEMBURGA

Sveicienus sūta Luksemburgas latviešu bērnu folkloras kopa "Mazās dzērves" un kolektīva vadītāja Aiga Ožekovska!

 

NĪDERLANDE

Sveiciens no Nīderlandē dzīvojošo latviešu bērnu fokloras kopas "Stārķīši"! Mēs ļoti, ļoti gaidām Svētkus Rīgā un ar lielu cītību tiem gatavojamies gan papildu iknedēļas nodarbībās, gan arī "atrādot" sevi, uzstājoties dažnedažādākos Latviju reprezentējošos pasākumos, kur bērni vienmēr tiek uzņemti ar vētrainām ovācijām, un tas viņus ceļ spārnos vēl augstāk. Cerams, ka visi stārķīši tomēr varēs atlidot, jo pagaidām vēl netiek dotas pāris atļaujas no skolām (Nīderlandē vasaras brīblaiks sākas no 13. jūlija). Bet vēl cīnāmies.

Ar sveicieniem,
Anna Fogelmane
Stārķīšu "mamma"

VĀCIJA

Nu jau kopš 2014. gada 13. janvāra katru otrdienas pievakari Latviešu centrā Minsterē, Vācijā, sanāk kopā bariņš bērnu, lai vakarus pavadītu raitā deju solī. Starplaikā, pavasarim nākot, vakari atkal jau kļuvuši gaišāki, taču bērnu enerģija dejot nebūt nav mazinājusies. Un ar prieku vēroju, ar kādu atdevi bērni apgūst dažādos latviešu deju soļus. Pašreiz "Minsteres Dancītī" dejo desmit visforšākie puiši un divpadsmit visforšākās meitenes. Tā kā liela daļa bērnu dzīvo ārpus Minsteres – dažai dancotājai mērojams pat 70 kilometru garš ceļš, nodarbības notiek tikai vienu reizi nedēļā. Kopš šā gada februāra mūsu nodarbības kļuvušas vēl raitākas, ritmiskākas un visādā ziņā muzikālākas, pateicoties mūsu jaukajai koncertmeistarei Larisai Marcinkus, kura ik otrdienu mūsu deju soļus pavada ar klavierspēli, un nu jau kļuvusi par neatņemamu "Minsteres Dancīša" daļu.

Inga Pētersone
"Minsteres Dancītis"

 

 

 

 

 

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/