Ļaudis

Senāk augstākās kārtas nosaukums, cilvēki, sabiedrības locekļi. Tas apzīmēja visaugtāko kārtu, ko veidoja vai nu bagātākie, vai arī kādā citādā veidā cienījamākie (gudrākie, drosmīgākie).

(Janīna Kursīte “Tautaslietu Vārdene”, 2009.g., Nematiariālā kultūras mantojuma valsts aģentūra)

Vai vēlies noskaidrot, kuram no ļaudīm esi līdzīgāks Tu? Aizpildi šo unikālo testu un uzzini, kādi sasniegumi varētu Tevi sagaidīt nākotnē, ja Tu izmantosi savas spējas un talantus!

Tests: kura personība esi Tu?

1. Kas vairāk piesaistīja Tavu uzmanību skatoties video?
2. Kāda mūzika Tev vislabāk patīk?
3. Brīvo laiku es labprāt pavadu...
4. Kur Tu gribētu dzīvot?

5. Ko Tu gribētu sarakstīt?
6. Kurš no fotoattēliem Tevi iepriecina?

7. Kurš no šiem Tev liekas saprotamāks, pazīstamāks?

8. Kuras no šīm īpašībām vairāk atbilst Tev?
9. Kurš no teikumiem visvairāk atbilst Tev?

Lieldraugi:

Atbalsta:

Atbalstītājs #12Atbalstītājs #9Atbalstītājs #11

Informē:

https://www.draugiem.lv/